“Maaku anoo e hanga i tooku nei whare. Ko ngaa poupou o roto he maahoe, he patatee. Ko te taahuuhuu, he hiinau. Me whakatupu ki te hua o te rengarenga, me whakapakari ki te hua o te kawariki”

Kiingi Taawhiao