WAIKATO-TAINUI COLLEGE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

Research and Development | Conferences and Events | Retreat Accomodation

“Kotahi te koowhao o te ngira. I kuhuna ai te miro maa, te miro whero, te miro pango. A muri i a au kia mau ki te ture, ki te whakapono, ki te aroha.” Kiingi Pootatau